Tijekom današnjeg dana, 10. 4. 2018. godine, za učenike prvih razreda organizirana su sportska natjecanja.

Učenici su se natjecali u skakanju u vrećama, povlačenju konopca, a za kraj su djevočice iz I.a imale natjecanje u preskakanju vijače.

U skakanju u vrećama kod dječaka prvo mjesto je Dominik Biljaka I.a, drugo mjesto je Luka Jurčević I.a, a treće Luka Ivišić I.b, dok je kod djevojčica prvo mjesto Gabrijela Matković I.a, drugo mjesto Petra Petrović I.b, a treće mjesto Melani Vuleta I.a

Kod povlačenja konopa situacija je sljedeća: najprije su dječaci I.b pobijedili dječake I.a, zatim su pobjedu dobile i djevojčice iz I.b, a u borbi odjela pobjedu su odnijeli učenici I.b. 

Najbolje tri učenice I.a u preskakanju vijače su: Ana Sučić sa 69 preskoka, Anđela Bošnjak sa 33 preskoka i Marija Mišković sa 28 preskoka. Prvo mjesto preskakanja vijače unatrag osvojila je Marija Mišković, a drugo Anđela Bošnjak.

Zahvaljujemo se svim sudionicima na korektnom sportskom ponašanju.

 

.