Za nastavnike

 
Školski odbor Osnovne škole „Bila“ na temelju članka 57. Zakona o osnovnom školstvu u KSB
( Službene novine KSB broj 11/01 i 17/04) ,članka 2. Pravilnika o bodovanju kandidata kod zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika u Osnovnoj školi „Bila“ iz Bile, te suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB broj: 03-34-3/18-667 od 03.01.2019. objavljuje:
 
NATJEČAJ
Za popunu upražnjenih  radnih mjesta za školsku 2018./2019. godinu